สรุปประเด็นแถลงข่าว กกร. ประจำเดือน มีนาคม 2562

06 มี.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 1764

smes , กฎหมาย , ประชุม , เอกชน , เศรษฐกิจ , กกร.เศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 ขยายตัว 3.7% (YoY) ดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนเป็นแรงสนับสนุนหลัก ขณะที่การส่งออกและการท่องเที่ยวผ่อนแรงลง 
 
สำหรับในเดือนแรกของปี 2562 การส่งออกที่หดตัว 5.7% (YoY) โดยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกจากประเด็นสงครามการค้า และทิศทางค่าเงินบาทที่แข็งค่า สะท้อนภาพว่า ช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 ปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอาจต้องอาศัยการใช้จ่ายภายในประเทศเป็นหลัก ทั้งการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ การใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง และการเติบโตของการท่องเที่ยว
 
ที่ประชุม กกร. มองว่า แม้เงินบาทเริ่มจะปรับตัวอ่อนค่าลง และประเด็นสงครามการค้าเริ่มมีสัญญาณเชิงบวก อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ก็ยังคงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยในระยะใกล้นี้ คงต้องติดตามผลการประชุมข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในวันที่ 27 มีนาคมนี้, ข้อสรุปเรื่อง BREXIT และปัจจัยการเมืองในประเทศ ตลอดจนทิศทางค่าเงินบาท นอกจากนี้ ยังต้องติดตามท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ เนื่องจากเป็นที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงในช่วงครึ่งปีหลัง
 
ในเบื้องต้น ณ ขณะนี้ กกร. ยังคงกรอบประมาณการเครื่องชี้เศรษฐกิจในปี 2562 ไว้ตามเดิม แม้มีความเป็นไปได้ที่การส่งออกอาจขยายตัวต่ำกว่ากรอบล่างของประมาณการได้ โดยจะขอรอดูเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนที่จะทบทวนประมาณการปี 2562 ในเดือนถัดไป
 
ประมาณการเศรษฐกิจของ กกร.
 
%YoY ปี 2560 ปี 2561
คาดการณ์ ปี 2562
(ณ ธ.ค. 2561)
GDP 3.9 4.1 4.0-4.3
ส่งออก 9.9 6.7 5.0-7.0
เงินเฟ้อ 0.7 1.1  0.8-1.2
 
ในที่ประชุม กกร. ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของไทย และการส่งเสริมการศึกษาในภาคอาชีวะศึกษาให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ โดยกระทรวงศึกษาที่ได้มีความร่วมมือกับสถาบัน Pearson จากประเทศอังกฤษ จัดทำหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC) และรัฐมนตรีฯ ได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้การพิจารณาแก่ผู้ที่มีประกาศนียบัตรหลักสูตร BTEC เป็นพิเศษในการรับสมัครเข้าทำงาน 
 
ตามที่ กกร ได้เสนอมาตรการส่งเสริม SMEs ให้เข้าสู่ระบบบัญชีเดียว กรมสรรพากรได้ตอบรับขัอเสนอดังกล่าวและได้ออกกฎหมายร่าง พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรและความผิดอาญาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร ที่ผ่านวาระ 1 ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และจะพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ในสัปดาห์นี้ และ ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 กกร. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะลงนาม MOU ร่วมกันในเรื่องดังกล่าว พร้อมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง