คลังจับมือสภาสถาบันการเงินของรัฐ-ส.ธนาคารไทย สร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล

10 เม.ย. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 1572คลังร่วมกับสภาสถาบันการเงินของรัฐ และสมาคมธนาคารไทย สนับสนุนการสร้างสังคมที่ยั่งยืน เปิดตัวคลิปหนังสั้นเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้เรื่อง “ยายบุญล้น”
 
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังร่วมกับสภาสถาบันการเงินของรัฐ และสมาคมธนาคารไทย สนับสนุนการสร้างสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุของไทย ภายใต้โครงการ “เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่” โดยมีการเปิดตัวคลิปหนังสั้น เรื่อง “ยายบุญล้น” เพื่อสร้างจิตสำนึกของ “การให้” และเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางการเงินหรือมีลูกหลานดูแล บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของตนเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 4.6 ล้านคน ซึ่งสภาสถาบันการเงินของรัฐได้ให้การสนับสนุนการจัดทำคลิปหนังสั้นดังกล่าว และร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
 
นายณรงค์พล ประภานิรินธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ รองโฆษกธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะผู้แทนประธานสภาสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่า สภาสถาบันการเงินของรัฐ มีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล จึงได้สนับสนุนการจัดทำคลิปหนังสั้นเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และเป็นการสร้างจิตสำนึกอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้มีผู้บริจาคเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้น ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ร่วมกัน
นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสาขาของธนาคาร หน้าจอ ATM รวมถึงช่องทางออนไลน์ของธนาคาร และจะมีการประชาสัมพันธ์คลิปหนังสั้นดังกล่าวผ่านรายการโทรทัศน์ร่วมด้วย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น
 
นายวโรทัยฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอเชิญชวนให้ผู้รับเบี้ยยังชีพที่มีฐานะมั่นคงนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแจ้งบริจาคได้ที่สาขาของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารของรัฐ สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเมืองพัทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยผู้ที่แจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ และสิทธิลดหย่อนภาษีด้วย
 
ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/832052