สรุปประเด็นแถลงข่าว กกร. ประจำเดือนสิงหาคม 2563

05 ส.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 2145

ค่าเงินบาท , การแข่งขัน , ส่งออก , แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ , covid-19 , gdp , มาตรการภาษี , ผลกระทบ covid-19 , แถลงข่าว กกร.เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จัดประชุม ณ ห้อง Ballroom ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ภายหลังการประชุมได้มีการจัดแถลงข่าวโดย นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย โดยที่ประชุมความเป็นห่วงต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงข้างหน้า
 
แม้เครื่องชี้เศรษฐกิจในเดือนมิถุนายน 2563 จะหดตัวน้อยลง แต่เศรษฐกิจไทยโดยรวมก็ยังอ่อนแออยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก การท่องเที่ยว และการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เศรษฐกิจไทยคงจะหดตัวในอัตราเลขสองหลัก
 
ในช่วงที่เหลือของปี 2563 เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่อง โดยมีแรงฉุดหลักจากเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยหลังการระบาดของโควิดยังเพิ่มสูงขึ้นและบางประเทศพบจำนวนผู้ติดเชื้อรอบใหม่ (จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ฮ่องกง เป็นต้น) ส่งผลให้การค้าและการเดินทางระหว่างประเทศคงยากที่จะฟื้นตัวกลับมาได้เร็ว ขณะเดียวกัน เงินบาทที่ผันผวนและเริ่มมีทิศทางแข็งค่า ก็ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออก นอกจากนี้ กำลังซื้อครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับความไม่แน่นอนในตลาดการจ้างงาน ยังเป็นปัจจัยลบที่กดดันการใช้จ่ายในประเทศอย่างต่อเนื่อง
 
ที่ประชุม กกร. มีความเป็นห่วงต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงข้างหน้า ซึ่งยังขาดแรงขับเคลื่อนสำคัญจากภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก ขณะที่มาตรการเยียวยาฯ กำลังจะสิ้นสุดลง และสถานการณ์การจ้างงานยังเปราะบาง ในการประชุมรอบนี้ กกร. จึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ลงมาเป็น -9.0% ถึง -7.0% (จาก -8.0% ถึง -5.0%) และปรับลดคาดการณ์การส่งออกลงมาที่ -12.0% ถึง -10.0% (จาก -10.0% ถึง -7.0%) ขณะที่ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปไว้ตามเดิม    
 
กรอบประมาณการเศรษฐกิจปี 2563 ของ กกร.
 
%YoY ปี 2562
ปี 2563
(ณ ก.ค. 63)
ปี 2563
(ณ ส.ค. 63)
GDP 2.4 -8.0% ถึง -5.0% -9.0% ถึง -7.0%
ส่งออก -2.7 -10.0% ถึง -7.0% -12.0% ถึง -10.0%
เงินเฟ้อ 0.7  -1.5% ถึง -1.0% -1.5% ถึง -1.0%
 
ทั้งนี้ กกร. จะมีการจัดตั้งคณะทำงาน กกร. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อร่วมกันจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยจะมีการผลักดันแผน 4 เรื่องเพื่อให้เกิดผลได้จริง ได้แก่ 1. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง Wellness 2. การยกระดับการเกษตรมูลค่าสูง 3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในธุรกิจเป้าหมาย และ 4. การยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของภูมิภาค ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจดังกล่าวแล้ว จะนำไปหารือและเสนอให้มีมาตรการช่วยเหลือจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ในเร็วๆ นี้
 
นอกจากนี้ กกร. การจัดตั้งคณะกรรมการภาษีเพื่อจัดทำข้อเสนอมาตรการทางภาษี (ภาษีสรรพากร) เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
 
ข้อเสนอดังกล่าว กกร.จะนำเสนอรัฐบาลให้ได้พิจารณาต่อไป
 


  ภาพประกอบ
ข่าวสาร