แถลงข่าวประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

02 ก.ย. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 212นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ