แบงก์พาณิชย์ รับลูก ธปท. ยืดเวลาพักหนี้หนีโควิดรอบใหม่ 6 เดือน

11 ม.ค. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 154แบงก์พาณิชย์หลายแห่ง รับลูกธนาคารแห่งประเทศไทย ขยายเวลาพักหนี้ อีก 6 เดือน
 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ในพื้นที่ที่รัฐบาลระบุว่าเป็น “จังหวัดสีแดง 28 แห่ง” ถูกขีดเส้นเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ทั้งในเรื่องการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และกลุ่มธุรกิจที่เป็นลูกหนี้ธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชย์
 
แหล่งข่าวจากสถาบันการเงินเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แม้ว่า ธปท.ยังไม่ได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม แต่ได้มีการติดต่อธนาคารพาณิชย์ให้พิจารณาขยายเวลาช่วยเหลือลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อย เช่น สินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่อรายย่อยอื่น ๆ ตามมาตรการผ่อนปรนช่วยเหลือเดิมของ ธปท.ที่สิ้นสุดลงไปเมื่อ 31 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา เช่น การพักชำระหนี้ ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ หรือลดการชำระค่างวด เป็นต้น โดยให้ขยายออกไปอีก 6 เดือน หรือจนถึงเดือน มิ.ย. 2564
 
นอกจากนี้ แบงก์ได้เสนอให้ ธปท.พิจารณาลดภาระของธนาคารด้วย โดยขอให้ขยายเวลามาตรการผ่อนปรนเรื่องการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะครบกำหนดสิ้นปี 2564
 
“แบงก์มองว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี ในการฟื้นฟูลูกหนี้ ซึ่งแบงก์จำเป็นต้องตั้งส่วนสูญเสียเพิ่ม รวมถึงการกลับมาพิจารณาเรื่องเกณฑ์งดจ่ายเงินปันผลด้วย ซึ่งควรจะมีเกณฑ์กลางออกมา” แหล่งข่าวกล่าว
 
ออมสินเน้น “พักหนี้” พื้นที่สีแดง
 
นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการด่วนช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย วงเงินสินเชื่อกว่า 670,000 ล้านบาท ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด โดยให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้ามาตรการพักชำระเงินต้น หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้แล้วแต่กรณี ซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3-6 เดือน โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา
 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
https://www.prachachat.net/finance/news-591763