สภาอุตสาหกรรม “สุพันธุ์” ไม่ยอมถอยเดินหน้านำเข้าวัคซีนโควิด-19

30 เม.ย. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 92ส.อ.ท. เร่งจัดหานำเข้าวัคซีนโควิด-19 ตามแผนเดิม ตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนด ส่งสัญญาญดีหลัง 3 ผู้ผลิตรายใหญ่ทั้ง “โมเดอร์นา สปุตนิก ซิโนแวก” ยินดีขายวัคซีนให้กับภาคเอกชนไทยตามต้องการ ด้านโรงงานอุตสาหกรรมประสงค์ต้องการฉีดให้พนักงานเร่งด่วน แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ ส.อ.ท. ได้
 
วันที่ 29 เมษายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เอกชนยังคงมีนโยบายจัดหาและนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิดเข้ามาตามแผนเดิม ให้แก่บริษัทเอกชนที่ยื่นความจำนงว่าต้องการวัคซีน เพื่อนำไปฉีดให้กับพนักงานของตนเอง เพราะต้องการให้การฉีดวัคซีนกระจายไปสู่ประชาชนได้เร็วขึ้น จะได้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว
 
ขณะนี้ ทาง ส.อ.ท ได้ประสานไปยังบริษัทผู้ผลิตวัคซีนหลายแห่ง และก็มีอีกหลายรายได้ติดต่อมาเกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนไม่ว่าจะเป็น โมเดอร์นา สปุตนิก หรือ ซิโนแวก ซึ่งทั้งหมดยินดีที่จะขายวัคซีนให้กับภาคเอกชน
 
“เรายืนยันว่าจะเดินหน้าต่อไป เพราะเราได้ผลักดันมาตั้งแต่ต้นแล้ว มันถอยไม่ได้ และกลุ่มบริษัทใน ส.อ.ท. ก็พร้อมซื้อวัคซีนเพื่อไปฉีดให้พนักงานของตัวเอง ซึ่งบริษัทต่าง ๆ เหล่านั้นต่างคาดหวังกันว่า วัคซีนจะเป็นตัวช่วยในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อภายในโรงงานและกระบวนการผลิต อีกทั้งยังตอกย้ำความเชื่อมั่นให้ประเทศคู่ค้าอีกด้วย”
 
นายสุพันธุ์กล่าวยืนยันว่า รัฐบาลเปิดกว้างให้เอกชน และรัฐบาลไม่ระบุว่าจะไม่ให้เอกชนนำเข้าวัคซีน แต่ภาคเอกชนต้องเข้าเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้
 
ในวันเดียวกันนี้ ส.อ.ท. จึงได้ออกหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการว่า จากการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณภาคเอกชนที่ร่วมแสดงเจตจำนงในการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม โดยทางรัฐบาลจะเร่งจัดหาวัคซีนให้ครบ 100 ล้านโดส เพื่อให้เพียงพอกับคนไทย และในเดือน พ.ค. 2564 จะมีวัคซีนเพิ่มเข้ามาอีกอย่างแน่นอน ซึ่งรัฐบาลย้ำว่าได้เปิดกว้างให้ภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนมาได้ภายใต้กฏเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
 
ตั้งแต่เกิดวิกฤตระบาดโควิด-19 สภาอุตสาหกรรมฯ ได้เข้าช่วยเหลือทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอด และได้ริเริ่มให้มีการสำรวจความต้องการวัคซีนในภาคเอกชนเพื่อเป็นทางเลือก จากการที่รัฐเปิดโอกาสให้เอกชนนำเข้าวัคซีน ทางสภาอุตสาหกรรรมฯ จะทำหน้าที่ประสานกับภาคเอกชนที่จะนำเข้าวัคซีนรวมทั้งสมาคม โรงพยาบาลเอกชน
 
สำหรับผู้ที่มีความต้องการเร่งด่วนในการจัดซื้อเพื่อฉีดให้กับพนักงานเอง ขอให้แจ้งความต้องการใน www.fti.or.th เพื่อทางสภาอุตสาหกรรมฯ จะดำเนินการประสานการฉีดวัคซีนกับภาคเอกชนที่นำเข้าวัคซีนโดยเร็ว ในภาคประชาชนทั่วไป ขอเชิญชวนให้มาลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ซึ่งทางรัฐบาลจะเป็นผู้บริหารวัคซีนให้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป
 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
https://www.prachachat.net/economy/news-658396
ข่าวสาร